Begroting 2019

menu

Uitvoering

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

Dit programma bevat 107 productdoelstellingen. Hiervan verlopen er 79 volgens plan. We verwachten dat we 28 doelstellingen dit jaar niet helemaal halen. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.