Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Wanneer vertrouwen?

  • Afspraken nakomen
  • Betrekken wanneer je nodig bent
  • Geeft antwoord
  • Transparantie
  • Openheid
  • Doen wat je zegt en wat van je wordt verwacht
  • Tijdigheid
  • Geld wordt goed besteed
  • Ruimte voor initiatieven