Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

In Etten-Leur kan iedereen meedoen en voorzien in de kosten van levensonderhoud.

Wat houdt het in dat iedereen mee kan doen?

 • Vrije keuze
 • Iedereen is welkom
 • Vraaggericht aanbod
 • Geen drempels
 • Hulp en ondersteuning
 • Voldoende en toegankelijk aanbod van voorzieningen
 • Sociale contacten

Wat houdt het in om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud?

 • Werk
 • Eigen inkomen
 • Inkomensvoorziening indien nodig
 • Werkgelegenheid