Begroting 2019

menu

Ontwikkelingen taakstellingen

Om een sluitende begroting te presenteren namen we bij de kadernota diverse taakstellingen (dat betekent ‘te realiseren besparingen’) op. Het overzicht start met de stand van de kadernota 2019-2022:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Personeel

35

50

50

50

50

Afstoten gebouwen

70

170

170

170

170

Sociaal domein

212

200

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

Totaal taakstellingen

317

420

220

220

220

De mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2018 en de mutaties uit de begroting 2019 zijn:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Personeel

15

0

0

0

0

Afstoten gebouwen

-70

-47

-29

-29

-29

Sociaal domein

-12

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

Totaal taakstellingen

-67

-47

-29

-29

-29

Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Personeel

50

50

50

50

50

Afstoten gebouwen

0

123

141

141

141

Sociaal domein

200

200

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

Totaal taakstellingen

250

373

191

191

191