Begroting 2019

menu

Personele sterkte 2019

formatie

formatie

organisatie eenheid

2018

2019

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

1,0

1,0

Control

3,8

4,8

Raadsgriffie

2,4

2,5

Managementteam

4,0

4,0

Vakafdelingen

276,5

279,6

Personele sterkte

287,8

291,9

WVS

6,0

6,0

Personele sterkte (incl. WVS)

293,8

297,9

College B&W

4,0

4,0

Raadsleden

27,0

27,0

Burgerleden

14,0

10,0

Totaal

338,8

338,9