Begroting 2019

menu

Tweede bestuursrapportage 2018

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
Het algemeen bestuur van de BWB heeft de begroting 2018 aangepast vanwege een tweetal zaken:

  1. bij het opstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met een algemene loonontwikkeling van 1%. In werkelijkheid bedraagt deze echter 2,65%;
  2. de kosten voor het uitvoeren van het projectplan voor “Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak”.

Effecten op kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing
We volgen zes gemeenschappelijke regelingen met een hoger risicoprofiel intensief. Het betreft de Regio West-Brabant (RWB), Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, Gemeentelijke Gezondheidsdienst West Brabant (GGD), Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Naast financiële richtlijnen geven we deze regelingen ook beleidsmatige richtlijnen mee. We geven voor deze regelingen in deze paragraaf aan wat de effecten zijn op de kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing.