Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We behouden het gevarieerde en betaalbare aanbod aan sportmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen.
  • We stimuleren verenigingen om nog meer zelfredzaam te zijn.
  • We willen dat alle inwoners plezier beleven aan en zich ontwikkelen met kunst en cultuur.
  • We stimuleren de vrijetijdseconomie om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblijfsduur van deze toeristen te verlengen.
  • We zijn een bruisende gemeente met een gevarieerd aanbod van evenementen.
  • We stimuleren het primair onderwijs om leerlingen in aanraking te brengen met natuur- en milieueducatie om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten.
  • We willen een maatschappelijk akkoord over cultuur, toerisme en recreatie sluiten.
  • We verbeteren de biodiversiteit, het landschap en het leefmilieu.
  • We houden bij besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang.
  • We verbeteren de leefbaarheid door het realiseren van meer aaneengesloten groen, door efficiënt beheer van het groen en het beëindigen van illegaal gebruik.