Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We informeren de samenleving over mogelijke risico’s en hoe deze te beheersen. We voorkomen samen met onze inwoners en andere partners dat risico’s uitgroeien tot onveilige situaties.
  • We benoemen de relevante veiligheidsthema’s in een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2018-2022.
  • We beoordelen welke veiligheidsvraagstukken aandacht nodig hebben op basis van de gegevens die we ontvangen. We pakken signalen die wijzen op criminaliteit en ondermijning op.
  • We zetten het bewustwordingstraject van ondermijning voor de gemeentelijke organisatie, gemeenteraad en andere doelgroepen (onder andere bewoners buitengebied en evenementenorganisaties) voort.
  • We zorgen samen met onze inwoners en andere partners voor een veilige woon- en leefomgeving.
  • We waarborgen informatiebeveiliging en dragen bij aan de aanpak van internetcriminaliteit.