Begroting 2019

menu

Uitvoering

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

Dit programma bevat 44 productdoelstellingen. Hiervan verlopen er 43 volgens plan. We verwachten dat we 1 doelstelling dit jaar niet helemaal halen. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.