Begroting 2019

menu

Organisatieontwikkeling

We actualiseerden de organisatieontwikkeling. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie: we werken verder aan de cultuur van de organisatie, aan teamoverstijgend werken, aan denken vanuit en werken met de klant. We sturen op resultaat en werken met sturingsinformatie en zorgen voor ruimte voor experimenteren en vernieuwing. We gaan daarbij uit van goede samenwerking tussen bestuur en organisatie.