Begroting 2019

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

3.072

3.119

1.724

1.475

995

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

606

580

580

580

730

Benodigd voor onderhoud

559

1.974

829

1.059

582

Stand per 31 december

3.119

1.724

1.475

995

1.143

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, inclusief de storting voor groot onderhoud.

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Klein onderhoud

329

401

557

562

419

Groot onderhoud

606

580

580

580

730

Totaal

934

981

1.137

1.142

1.148

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

60

161

261

362

Stortingen in de onderhoudsvoorziening

60

101

101

101

101

Benodigd voor onderhoud

Stand per 31 december

60

161

261

362

462

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor het zwembad De Banakker:

(bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoud zwembad

Storting voorziening zwembad

60

101

101

101

101

Afschrijvingen zwembad

1.290

207

209

211

213

Totaal

1.350

308

310

312

314