Begroting 2019

menu

Kasgeldlimiet

Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau. Dat geldt vooral voor kortlopende leningen. Daarom financieren we zoveel mogelijk met kortlopende leningen. Hierbij houden we rekening met de kasgeldlimiet.

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2019 weer.

(bedragen x € 1.000)

2019

Begrotingstotaal 2019

113.770

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

9.670