Begroting 2019

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven wij naast de verplichte toelichting op het grondbeleid, ook een toelichting op het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Plus. Naast de algemene ontwikkelingen lichten we ook de projecten binnen de Structuurvisie Plus toe. Na deze toelichting benoemen we de risico’s.