Begroting 2019

menu

Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2018 Bestuur en dienstverlening

Contract Microsoft

Eind 2018 loopt het contract met Microsoft af. Op dit moment werken we aan nieuwe contractafspraken. Zeker is al wel dat Microsoft gaat werken met nieuwe licentievormen. Overgang naar deze licentievorm is nodig om de komende jaren veilig mobiel en tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk te kunnen werken. De precieze kosten voor licenties, invoering en beheer onderzoeken we.