Begroting 2019

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud gebouwen

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Gebouwen’ het volgende beheerplan:

Beheerplan

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteits-niveau

Achterstallig onderhoud

Gebouwen

Meerjaren onderhouds-planning gemeentelijke objecten

2017

2019

1

nee

  1. 1 We onderhouden de panden op het niveau ‘goed’. Behalve panden die worden gesloopt, gerenoveerd of verkocht. Deze onderhouden we op het niveau ‘minimum’. Onder niveau ‘goed’ verstaan we: het gebouw voldoet aan alle wet- en regelgeving en heeft een beperkte hoeveelheid achterstallig onderhoud. Onder niveau ‘minimum’ verstaan we: alleen uitvoeren van het onderhoud wat hoogst noodzakelijk is om het gebouw veilig en volgens de wet- en regelgeving te gebruiken.

Het college stelt elk jaar de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke objecten vast (MJOP). In deze onderhoudsplanning maken we een inschatting van de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende tien jaren. Voor de inzet van het gemeentelijk vastgoed hanteren we de accommodatienota als leidraad. Op basis van de huidige onderhoudsplanning is de voorziening voor de komende 10 jaar toereikend.