Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We willen dat alle brede scholen een sterke band hebben met de wijk.
  • We streven naar uitbreiding van het huidige onderwijsaanbod om inwoners te binden aan Etten-Leur.
  • We voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid in Etten-Leur.
  • We bieden alle jongeren optimale kansen om mee te doen in onze maatschappij (inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen kan meedoen).