Begroting 2019

menu

Omschrijving

De organisatie ontwikkelt zich om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de samenleving nu en in de toekomst. De leidraad daarvoor is de toekomstvisie die in 2012 is vastgesteld en het beleidskader 2018-2021.