Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We zorgen voor een goede verkeersveiligheid, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers.
  • We zorgen voor een duidelijk verkeersregime.
  • We bevorderen een goede bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid.
  • We stimuleren het gebruik van de fiets door een goed en veilig fietspadenstelsel en goede stallingsmogelijkheden. We realiseren en onderhouden oplaadpunten voor de elektrische fiets.
  • We nemen maatregelen om het gebruik van de (elektrische) fiets en elektrische auto te stimuleren.
  • We verminderen parkeeroverlast door het parkeeraanbod te verbeteren.
  • We behouden lage tarieven bij betaald parkeren en maken de aanvraag van een parkeervergunning eenvoudiger.