Begroting 2019

menu

Uitvoering

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen?

Dit programma bevat 94 productdoelstellingen. Hiervan verlopen er 90 volgens plan. We verwachten dat we 4 doelstellingen dit jaar niet helemaal behalen. De afwijkingen lichten we toe bij de betreffende producten.