Begroting 2019

menu

Tweede bestuursrapportage 2018

In de tweede bestuursrapportage 2018 stellen we de volgende wijzigingen voor:

Investeringen 2018

Verhoging (+)

Nieuw

(bedragen x € 1.000)

Verlaging (-)

kredietbedrag

1. Brede School Sonate

-260

12.300

2. Schrobmachine parkeergarage

57

57

3. Klimaatinstallatie Het Voortouw - De Pijler

65

550

Totaal wijzigingen investeringen 2018

-138

1. Brede School Sonate
De schoolbesturen leveren een bijdrage aan de bouw van de brede school Sonate.

2. Schrobmachine parkeergarage
We nemen de parkeergarage in eigen beheer. Voor het onderhoud van de vloer is een schrobmachine nodig.

3. Klimaatinstallatie Het Voortouw - De Pijler
Door hogere advies- en uitvoeringskosten ontstonden meerkosten bij de vervanging van klimaatinstallaties in de scholen Het Voortouw en De Pijler.