Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We willen dat alle inwoners zoveel mogelijk op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving.
  • We organiseren dat onze inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen op het juiste moment.
  • We willen onze inwoners de mogelijkheden bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen in hun eigen omgeving.