Begroting 2019

menu

Grote projecten

Het college houdt grip op de sturing en verantwoording van projecten. Tegelijk met het vaststellen van de begroting 2019 wijst de gemeenteraad een aantal grote projecten aan die dusdanig van belang zijn dat de raad daar actief in wil sturen.

Voor 2019 is dat het volgende project:

  • Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer

Op de rapportagemomenten van de planning & control cyclus in juni en november geven we inzicht in de grote projecten, inclusief het gevoerde risicomanagement. Per project geven we inzicht in:

  1. realisatie maatschappelijke effecten;
  2. politiek-bestuurlijk draagvlak;
  3. algemene en externe omgeving;
  4. veiligheid;
  5. financiën;
  6. planning;
  7. kwaliteit uitvoering;
  8. capaciteit organisatie en samenwerking partners;
  9. risico's.