Begroting 2019

menu

Actiepunten 2019

Wat zijn de belangrijkste actiepunten en aandachtspunten voor het subsidiejaar 2019?

Algemeen
Voor het komende jaar staat nog één actiepunt open. We richten de 1-loketfunctie verder in en we gaan werken met een webformulier. We streven ernaar dit gereed te hebben voor de eerstvolgende subsidieronde.

Nieuwe Nobelaer
Op basis van de beschikking die per 1 juli 2018 inging ontvangt Nieuwe Nobelaer een subsidie van € 3.300.000 per jaar. In de meerjarenbegroting nemen we vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2023 een bedrag van € 3.300.000 per jaar op.

Surplus
Surplus vraagt een subsidie aan voor 2019 t/m 2022. In deze aanvraag is de incidentele verhoging van € 12.000 voor Informele zorg en € 44.000 voor 'Etten-Leur voor Elkaar' uit 2018 structureel opgenomen. We nemen deze bedragen in de begroting 2019 op.

Ook vraagt Surplus een indexatie van de loonkosten aan. Het college moet hierover nog een besluit nemen en daarom nemen we dit niet op in deze begroting.