Begroting 2019

menu

Lokale lastendruk

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de ‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas geeft inzicht in de woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting) per gemeente en de positie die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. Etten-Leur wil tot de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant horen. Op basis van de COELO-atlas 2018 neemt Etten-Leur de tweede plaats in.

In het volgende overzicht staan de tarieven voor 2018 en 2019 voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en de hondenbelasting. De onroerendezaakbelasting (OZB) nemen we niet mee, omdat de (individuele) waardeontwikkelingen de hoogte van de belasting beïnvloeden. Ook andere lokale heffingen nemen we niet mee, omdat deze minder vaak voorkomen.

Lokale heffing inwoners

2018

2019

Rioolheffing

Vast bedrag

200,40

203,64

Per m³ > 500 m³

0,28

0,29

Afvalstoffenheffing

Vast bedrag

159,00 (*)

150,00

Aanbieding container restafval

6,00 / 7,20

6,00

Hondenbelasting

Eerste hond

53,92

54,84

Andere honden

134,80

136,92

(*) inclusief 5 ledigingen container restafval

Lokale heffing bedrijven

2018

2019

Reinigingsrecht

Vast bedrag

156,00 (*)

145,20

Aanbieding container restafval

6,00 / 7,20

6,00

(*) inclusief 5 ledigingen container restafval