Begroting 2019

menu

Wonen

In 2017 stelde de provincie nieuwe prognoses voor de bevolkingsontwikkelingen en woningbehoefte vast. Tot 2027 mag Etten-Leur 2.700 woningen aan de voorraad toevoegen. In de periode tot 2022 worden er 800 woningen gebouwd. Naast de afbouw van de wijk De Streek vindt dit plaats op het voormalige GGZ terrein en op diverse binnenstedelijke locaties. In 2018 stellen we opnieuw het woningbouwprogramma vast. Bij de eerste bestuursrapportage 2019 voeren we eventuele wijzigingen door in de begroting.

Een gedetailleerd overzicht van het woningbouwprogramma per 1 januari 2019 leest u hier.