Begroting 2019

menu

Inleiding

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Buitensportaccommodaties en gymlokalen’ het volgende beheerplan:

Beheerplannen

Naam Beheerplan

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Buitensport-accommodaties

Plan grootschalig onderhoud Buitensport- accommodaties

2009

nog niet bekend

Op basis van de normen van NOC*NSF en Kennisinstituut Kiwa ISA-sport

nee

Gymlokalen

Planmatig onderhoud gymnastiek-inventaris

2009

nog niet bekend

Normen KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) en richtlijnen van NOC*NSF

nee