Begroting 2019

menu

Subsidieverstrekking

In de toekomstvisie schetsen we een beeld van de samenleving in 2030. Dit beeld laat een veranderende rol zien voor de inwoners en andere partners. Samenwerken met partners en eigen kracht zijn daarin sleutelbegrippen.

Om dit beeld in 2030 werkelijkheid te laten worden, maakten we nieuwe afspraken met onze partners. Subsidie is een instrument om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt dan ook subsidie op het gebied van welzijn, zorg, buurtbeheer, sport, cultuur, toerisme & recreatie, enzovoorts. Ook verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van armoedebestrijding en voor het in stand houden en restaureren van monumenten.