Begroting 2019

menu

Omschrijving

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor een langdurige investering nodig is, bijvoorbeeld gebouwen en wegen. In deze paragraaf beschrijven we het beleid over het onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapitaalgoederen verdelen we in:

  • kapitaalgoederen openbaar gebied;
  • kapitaalgoederen gebouwen;
  • kapitaalgoederen sportaccommodaties.