Begroting 2019

menu

Programma's begroting 2019

Hoe meten we de maatschappelijke effecten van onze programma’s op basis van effectindicatoren? Wat gaan we dan doen om die effecten te behalen? En wat gaat dat de komende jaren kosten in vergelijking met vorig jaar? We werken dat voor de negen programma’s uit.