Begroting 2019

menu

Omschrijving

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.

Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig. Op dit moment investeren we vooral in de realisatie van het gemeentelijk rioleringsplan.