Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • We beschikken over een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
  • We werken binnen de Regio West-Brabant en N.V. Rewin (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant) samen aan versterking van het vestigingsklimaat.
  • We werken aan toekomstbestendige, duurzame en veilige werklocaties en winkelgebieden. We stimuleren (her)gebruik of (her) ontwikkeling van panden en terreinen binnen bestaand gebied.
  • We beschikken over een vitaal landelijk gebied.
  • We hebben een breed pakket aan vrijetijdsactiviteiten dat mede aantrekkelijk is voor langer verblijf van bezoekers van buiten Etten-Leur.
  • We hebben directe contacten met ondernemers.
  • We beschikken over een toegankelijke dienstverlening en efficiënte processen.
  • We stimuleren startende ondernemers.
  • We vergroten de aantrekkingskracht van Etten-Leur.