Begroting 2019

menu

Wat willen we bereiken?

  • Maatschappelijke effecten bereiken in een gezamenlijke inspanning van inwoners, partners en gemeente. We versterken het contact van de gemeenteraad met de samenleving. We betrekken inwoners en andere partners vroegtijdig bij plannen en projecten.
  • Bij het sturen op resultaten en ontwikkelingen maken we ook gebruik van informatie (het zogenoemd “datagestuurd en datagedreven werken”).
  • We nemen verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie waar de gemeente over gaat. We waarborgen informatieveiligheid en pakken internetcriminaliteit aan.
  • We houden grip op samenwerkingsverbanden en sturen op kwaliteit en kostenbeheersing.
  • We vereenvoudigen, stroomlijnen of schaffen regelingen af.
  • We verbeteren voortdurend de dienstverlening. Zowel digitaal als in het persoonlijk contact. We stemmen de dienstverlening af op ieders persoonlijke behoefte (maatwerk). Het uitgangspunt daarbij is dat wij inwoners, bedrijven en organisaties behandelen zoals zij behandeld willen worden (gastheerschap).
  • We verduurzamen gemeentelijke gebouwen.