Begroting 2019

menu

Zienswijzen

Op 19 juni 2018 nam de gemeenteraad kennis van de ontwerpbegroting 2018 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een vorm van een verbonden partij.

De gemeenteraad besloot op 19 juni 2018 zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegrotingen van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant, Regionale Ambulancevoorziening, Regio West-Brabant, het Werkplein, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio, Belastingsamenwerking West-Brabant en het Werkvoorzieningschap. De reacties van de gemeenschappelijke regelingen op de zienswijzen vindt u op het raadsinformatie systeem.